Figur 3.20 Nasjonal sparing. 2013
Prosent av bruttonasjonalinntekt
            Nasjonal-
regnskapet
Justert
Norge 23,9 21,1
Sverige 12,1 17,6
Danmark 7,9 14,3
Verden 10,5 11,2
EU 4,0 8,2
USA 2,4 5,7