Figur 3.22 Utslippsintensitet for CO2. 2012
Tonn CO2  per 1 000 dollar BNP
                            Valuta-
justert
Kjøpekrafts-
justert
Norge 0,08 0,13
Sverige 0,09 0,12
EU 0,22 0,21
Tyskland 0,22 0,22
OECD 0,28 0,29
USA 0,33 0,33
Verden 0,44 0,33
Polen 0,58 0,33
Ikke-OECD 0,70 0,36