Figur 3.25 Tilfredshet med vannkvalitet
Prosent
Polen 79,6
Frankrike 83,9
OECD 86,5
Japan 87,8
USA 89,5
Storbritannia 94,8
Tyskland 95,0
Norge 95,3
Sverige 96,7
Danmark 97,4