Figur 3.26 Luftkvalitet i større byer. Svevestøv (PM10) konsentrasjon,
mikrogram per 1000 m
3, 2009 og 1990 eller første tilgjengelige år
 1990 eller første
tilgjengelige år
  2009
Sverige 14,8 9,6
Storbritannia 24,2 12,7
Norge 21,5 14,8
Danmark 28,0 15,7
Tyskland 26,8 15,8
USA 29,6 18,0
OECD 38,7 20,9
Japan 42,2 24,9
Polen 58,1 33,6