Figur 5.1 BNB per innbygger, arbeidsinnsats målt som timeverk per innbygger og BNP per timeverk. 2013
Forskjell fra gjennomsnittet for den rikeste halvdelen av OECD-landene i prosent
BNP per
innbygger
Arbeids-
innsats
BNP per
timeverk
EU -22,7 -6,7 -17,1
USA 12,0 4 7,6
Fastlands-Norge 4,5 -7,2 12,6