Figur 5.5 Estimert effekt på produktivitet av gjennomførte reformer i perioden 2000-2012
Prosent
Hellas 15,30
Portugal 8,70
Ungarn 8,30
Østerrike 7,80
Mexico 7,70
Polen 7,00
Tyrkia 6,20
Tyskland 5,90
Sør-Korea 5,30
Tsjekkia 5,30
OECD 4,10
Island 3,90
Frankrike 3,50
Nederland 3,40
Norge 2,50
Canada 2,50
Sveits 2,30
Irland 2,20
Australia 2,20
Japan 1,80
Finland 1,60
New Zealand 1,20
Danmark 1,00
USA 0,50
Storbritannia 0,40
Sverige 0,30
Slovakia -0,4