Figur 5.6 Produktivitetsgevinst av bedre fordeling av arbeidskraftressursene. 2012
Prosent
Andel av
arbeidskraften
Anslått
produktivitetsgevinst
Polen 18,1 2,3
Canada 18,8 2,6
Belgia 19,1 2,7
Sverige 19,2 2,8
USA 19,5 2,9
Frankrike 20,0 3,2
Nederland 20,4 3,4
Danmark 20,9 3,6
Japan 21,1 3,7
Finland 21,2 3,8
Estland 21,8 4,0
Korea 22,2 4,9
Storbritannia 23,9 5,1
Norge 24,2 5,2
Slovakia 25,3 5,8
Australia 26,1 6,2
Tyskland 26,4 6,4
Østerrike 27,7 7,0
Irland 29,1 7,7
Tsjekkia 32,1 9,3
Spania 33,1 9,8
Italia 33,7 10,1