Figur 5.8 Belastning for næringslivet av statlige oppgaveplikter
Endring i antall årsverk
Nye,
registrerte skjemaer
Samordnings-
og forenklingstiltak
Netto
endring
1998 60,4 -12,5 47,9
1999 11,3 -15,6 -4,3
2000 16,3 -32,0 -15,7
2001 1,8 -65,5 -63,8
2002 2,7 -90,4 -87,7
2003 8,8 -52,0 -43,2
2004 30,6 -78,3 -47,7
2005 4,1 -585,0 -580,9
2006 2,3 -100,7 -98,3
2007 30,4 -167,1 -136,7
2008 7,5 -238,0 -230,4
2009 32,1 -53,9 -21,8
2010 0,8 -97,9 -97,1
2011 4,6 -38,0 -33,4
2012 12,7 -758,6 -745,9
2013 0,8 -560,4 -559,5
2014 0,0 -1,6 -1,6