Figur 5.9 EUs samleindikator for innovasjon 2015. Områder der Norge skiller seg fra EU
                            EU Norge
Menneskelige ressurser 0,598 0,671
Forskningssystem 0,542 0,899
Finansiering og støtte 0,556 0,649
Foretaksinvesteringer 0,454 0,232
Kontakter og entreprenørskap 0,473 0,406
Immaterielle verdier 0,624 0,356
Innovatorer 0,505 0,324
Økonomiske effekter 0,601 0,380