Figur 5.10 Statlig FoU-finansiering over statsbudsjettet fordelt etter hovedformål
Mrd. 2015-kroner
                            Primær-
næringer
Industri og
a. næring.
Energi og
samferdsel
Romvirk.
og forsvar
Allm. utv.
og a. form.
EUs ramme-
prog.
1983 1,2 1,4 0,6 1,2 6,1
1984 1,2 1,4 0,6 1,2 6,1
1985 1,1 1,5 0,6 1,3 6,2
1986 1,2 1,7 0,6 1,0 6,4
1987 1,3 1,9 0,6 1,5 6,6
1988 1,3 2,1 0,6 1,5 7,2
1989 1,6 2,3 0,7 1,5 7,8
1990 1,7 2,2 0,9 1,4 8,5
1991 1,6 2,2 0,9 1,3 9,1
1992 1,8 2,5 1,0 1,4 9,9
1993 1,8 2,7 0,7 1,4 9,8 0,2
1994 1,6 2,4 0,7 1,4 9,9 0,2
1995 1,4 2,4 0,6 1,4 9,6 0,4
1996 1,5 2,3 0,6 1,4 9,9 0,5
1997 1,4 2,2 0,7 1,3 10,1 0,6
1998 1,4 2,0 0,7 1,3 10,4 0,7
1999 1,4 2,0 0,7 1,3 10,9 0,6
2000 1,5 1,9 0,7 1,2 11,1 0,8
2001 1,5 2,4 0,7 1,7 11,5 0,8
2002 2,1 1,7 0,8 1,8 13,0 0,9
2003 1,9 1,5 0,9 1,8 13,9 0,5
2004 1,8 1,6 0,9 1,8 14,8 0,9
2005 1,8 1,6 1,0 1,8 15,1 0,8
2006 1,9 1,7 1,2 1,7 16,2 1,1
2007 1,8 1,6 1,2 1,8 17,2 0,9
2008 1,8 1,6 1,2 1,8 17,5 1,3
2009 1,8 1,9 1,3 1,7 18,1 1,4
2010 1,8 2,0 1,6 1,9 18,6 1,5
2011 1,8 2,2 1,3 1,8 18,6 1,3
2012 1,8 2,2 1,2 1,7 18,6 1,5
2013 1,9 2,1 1,2 1,7 19,2 1,8
2014 2,4 2,2 1,2 1,7 20,3 1,4
2015 2,3 2,4 1,2 1,7 20,9 1,9