Figur 5.13A Inntektsutjevning, tillit til nasjonale myndigheter og grad av rettsstat
Gini-koeffesienter før og etter skatter og overføringer
  Før skatter
og overf.
Etter skatter
og overf.
Slovenia 0,245 0,460
Norge  0,250 0,423
Island 0,251 0,406
Danmark 0,253 0,431
Tsjekkia 0,256 0,460
Slovakia 0,261 0,420
Belgia 0,264 0,483
Finland 0,265 0,483
Sverige 0,273 0,435
Luxembourg 0,276 0,480
Nederland 0,278 0,424
Østerrike 0,282 0,496
Sveits 0,289 0,368
Tyskland 0,293 0,506
Irland 0,302 0,568
Polen  0,304 0,466
Frankrike 0,309 0,512
OECD 0,310 0,472
Sør-Korea 0,311 0,342
Canada 0,316 0,438
Italia 0,321 0,502
Estland 0,323 0,483
New Zealand 0,323 0,453
Australia 0,324 0,460
Hellas 0,335 0,555
Portugal 0,341 0,537
Spania 0,344 0,520
Storbritannia 0,344 0,525
Israel 0,377 0,481
USA 0,389 0,508
Tyrkia 0,412 0,474
Chile 0,503 0,532