Figur 5.13B Inntektsutjevning, tillit til nasjonale myndigheter og grad av rettsstat
Tillit til nasjonale myndigheter i 2014 (prosent) og endring siden 2007 (prosentenheter)
             Endring
siden 2007
Nivå
2014 
Sveits 12 75
Norge 2 70
Luxembourg -16 66
New Zealand 4 63
Tyskland 25 60
Tyrkia 0 56
Sverige 0 56
Nederland -13 53
Belgia -13 47
Finland -29 47
Danmark -13 46
Irland -17 46
Canada -18 46
Island 22 46
Australia -8 45
Israel 22 44
Storbritannia 6 42
OECD -3 42
Estland -1 41
Østerrike -9 41
Japan 15 39
Brasil -2 36
USA -4 35
Sør-Korea 10 34
Tsjekkia 7 34
Mexico -9 33
Ungarn 8 33
Slovakia 15 31
Italia 1 31
Chile -12 31
Frankrike -10 26
Polen 6 25
Portugal -22 23
Spania -27 21
Hellas -19 19
Slovenia -30 18