Figur 5.13C Inntektsutjevning, tillit til nasjonale myndigheter og grad av rettsstat
Begrensning av myndighetenes makt og beskyttelse av grunnleggende rettigheter. Indekser
                            Begrens-
ning
Grunnl.
rettigh.
AUS 0,83 0,82
AUT 0,85 0,87
BEL 0,81 0,84
CAN 0,78 0,79
CHL 0,74 0,74
CZE 0,74 0,80
DNK 0,92 0,91
EST 0,79 0,81
FIN 0,88 0,91
FRA 0,78 0,78
DEU 0,85 0,87
GRC 0,65 0,65
ITA 0,69 0,74
JPN 0,76 0,76
KOR 0,79 0,73
MEX 0,51 0,56
NLD 0,87 0,85
NZL 0,85 0,83
NOR 0,88 0,90
POL 0,77 0,77
PRT 0,79 0,80
SVN 0,62 0,77
ESP 0,69 0,78
SWE 0,88 0,90
TUR 0,37 0,36
GBR 0,80 0,79
USA 0,76 0,73
OECD 0,76 0,78