Figur 5.14B Potensial for bedring i resultat med uendret ressursinnsats
Helse. Prosent
Japan 1,2
Sør-Korea 1,6
Australia 2,4
Israel 2,8
Sveits 3,2
Spania 3,5
Italia 3,5
Frankrike 3,5
New Zealand 3,6
Island 3,7
Chile 3,8
Mexico 3,8
Portugal 4,1
Hellas 4,3
Canada 4,6
OECD 4,6
Sverige 4,7
Irland 5,0
Nederland 5,2
Belgia 5,3
Tsjekkia 5,5
Tyskland 5,5
Norge 5,8
Luxembourg 5,9
Østerrike 5,9
Estland 6,2
Storbritannia 6,2
Danmark 6,2
Slovenia 6,2
Polen 6,3
Finland 6,4
USA 7,1