Figur 5.14C Potensial for bedring i resultat med uendret ressursinnsats
Offentlig administrasjon. Prosent
Sveits 4,3
Nederland 4,5
Storbritannia 5,8
Japan 6,1
Tyskland 6,8
Norge 7,2
Finland 7,5
Estland 8,8
Sverige 10,6
Luxembourg 12,9
Israel 13,3
Island 16,6
Tyrkia 17,7
Irland 18,4
Frankrike 19,9
Danmark 20,1
OECD 20,7
Portugal 20,9
Polen 21,0
Østerrike 22,4
Belgia 22,8
Ungarn 29,9
USA 30,2
Slovenia 32,1
Tsjekkia 36,0
Sør-Korea 38,0
Spania 38,7
Hellas 39,7
Italia 44,2
Slovakia 44,7