Figur 5.15 Statlig budsjettstøtte fordelt etter næring
Mrd. 2014-kroner
               Landbruk Fiske og
havbruk
Industri og
tjeneste
Ikke
næringsf.
1990 24,1 2,7 10,8 2,1
1991 24,5 2,6 9,6 2,8
1992 23,9 1,7 12,0 2,7
1993 23,5 0,9 10,5 2,4
1994 23,1 0,7 11,0 2,3
1995 21,6 0,7 9,1 1,6
1996 21,3 0,5 9,2 1,3
1997 20,7 0,5 8,3 1,3
1998 20,7 0,5 7,9 1,1
1999 20,2 0,5 7,6 1,1
2000 20,6 0,6 7,4 1,3
2001 18,3 0,6 6,3 1,2
2002 18,8 0,4 6,8 0,8
2003 17,2 0,4 6,1 0,5
2004 16,7 0,4 5,6 0,5
2005 15,2 0,3 5,3 0,7
2006 15,0 0,3 5,8 0,6
2007 14,4 0,2 6,5 0,8
2008 14,8 0,2 6,9 0,5
2009 15,0 0,3 7,2 0,8
2010 14,9 0,3 7,0 0,9
2011 14,9 0,2 7,4 0,9
2012 15,1 0,2 7,7 0,8
2013 15,1 0,2 6,8 0,7
2014 15,1 0,2 7,3 0,6
2015 14,8 0,1 7,9 0,6