Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 6 Forvaltningen av Statens pensjonsfond
Figur 6.1A Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond siden 1996
Figur 6.1B Nominell verdiutvikling i SPUs delporteføljer målt i fondets valutakurv
Figur 6.1C Bidrag til verdiendring i SPU i første halvår 2015
Figur 6.1D Sammensetning av investeringene i SPU pr. 30.06.2015