Figur 6.1D Sammensetning av investeringene i SPU pr. 30.06.2015
Prosent
Aksjer 62,8
Obligasjoner 34,5
Eiendom 2,7