ILLUSTRERT RUNDTUR I FINANSDEPARTEMENTET

Finansdepartementet har kontorer i den gamle regjeringsbygningen i Akersgata 40. Bygningen skiller seg ut fra de øvrige i regjeringskvartalet ved at den representerer norsk arkitektur rundt 1900-tallet. Deler av bygningen er restaurert tilbake til sin opprinnelige form og er vernet at Riksantikvaren. Departementet har laget en liten bildekavalkade av bygget. "Turen" består av en rekke bilder fra sentrale deler av bygningen, samt detaljer underveis i hovedbildene; av spesielle utsmykkinger, motiver og gjenstander. Alle bildene er tekstet, slik at man kan orientere seg om hvor man befinner seg, og få en kortfattet forklaring til arkitekturen.

For å bevege seg fram og tilbake i bildene kan du enten klikke på pilknappene på høyre side, eller finne klikkbare felt i bildene som tar deg videre til neste bilde, eller til en detalj i bildet. For å komme tilbake til hovedsiden til Finansdepartementet, kan du enten klikke på pil opp, eller logoen. Spørsmål eller tilbakemeldinger til disse sidene kan sendes: postmottak@fin.dep.no

God tur! Start rundtur

 
   

Løve detalj Inngangsdør