Figur 3.2A Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd
Mrd. 2021-kroner
Midlertidige koronatiltak Strukturelt oljekorrigert underskudd
2000 26,6
2001 29,8
2002 57,8
2003 67,2
2004 72,7
2005 74,9
2006 67,3
2007 68,1
2008 79,6
2009 133,6
2010 141,4
2011 128,3
2012 145,3
2013 160,3
2014 186,5
2015 212,0
2016 237,9
2017 249,5
2018 237,0
2019 252,0
2020 129,3 275,0
2021 313,4