Figur 3.2B Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd
Prosent av trend-BNP for Fastlands- Norge. Endring fra året før 
  Impuls Gj.snitt
2002-2020
2000 -0,5
2001 0,1
2002 1,2 0,581
2003 0,3 0,581
2004 0,1 0,581
2005 0,0 0,581
2006 -0,4 0,581
2007 0,0 0,581
2008 0,4 0,581
2009 1,9 0,581
2010 0,2 0,581
2011 -0,6 0,581
2012 0,5 0,581
2013 0,4 0,581
2014 0,8 0,581
2015 0,7 0,581
2016 0,7 0,581
2017 0,2 0,581
2018 -0,5 0,581
2019 0,4 0,581
4,5 0,581
2021 -2,9