Figur 3.2C Statsbudsjettets reelle, underliggende
utgiftsvekst.
Prosentvis endring fra året før
Underliggende utgiftsvekst Gjennomsnitt 2002-2020
1990 4,68
4,32
3,83
1,23
-0,21
1995 -0,64
1,20
2,13
2,32
2,01
2000 2,11
2,94
3,56 2,5
0,96 2,5
2,36 2,5
2005 1,06 2,5
0,87 2,5
2,00 2,5
2,19 2,5
5,55 2,5
2010 0,93 2,5
1,70 2,5
1,64 2,5
2,48 2,5
3,08 2,5
2015 2,84 2,5
2,59 2,5
1,88 2,5
0,70 2,5
1,70 2,5
10,10 2,5
2021 -4,56