Figur 3.3A Inntekter i Statens pensjonsfond utland
Mrd. Kroner
Inntekter fra
oljevirksomheten
Rente- og utbytte-
inntekter i SPU
2000 161,4 10,9
2001 243,2 17,2
2002 169,2 22,6
2003 173,7 25,8
2004 203,4 33,3
2005 275,5 36,9
2006 355,4 55,7
2007 316,4 74,3
2008 415,9 97,8
2009 279,8 86,5
2010 276,0 86,1
2011 350,8 97,0
2012 395,5 109,7
2013 345,2 125,3
2014 311,7 152,6
2015 218,3 185,0
2016 124,8 189,0
2017 167,8 196,4
2018 251,0 217,2
2019 256,9 238,9
2020 86,7 217,0
2021 98,5 229,0