Figur 3.4 Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og
skattelettelser
Prosent av samlet handlingsrom i budsjettene
Samferdsel Kunnskap Skattelette Øvrige formål
2002-2005 2,4 2,0 33,2 62,3
2006- 2013 9,6 7,6 0,0 82,8
2014-2021 11,5 11,6 10,4 66,6