Figur 3.5 Anslag for strukturelt oljekorrigert
budsjettunderskudd i ulike budsjettdokument
Mrd. 2020-kroner
Anslått i saldert budsjett1 Strukturelt underskudd anslått i NB21 Anslått i april året etter saldert budsjett
2002 47,8 57,9 66,5
2003 54,2 67,3 85,0
2004 87,0 72,8 100,9
2005 110,5 75,0 93,2
2006 105,9 67,4 90,1
2007 108,9 68,2 88,6
2008 111,0 79,7 104,4
2009 167,8 133,8 153,2
2010 199,5 141,5 151,0
2011 166,0 128,5 121,9
2012 153,4 145,4 132,0
2013 152,3 160,5 142,9
2014 164,0 186,7 173,1
2015 188,7 212,3 192,8
2016 219,7 238,2 221,2
2017 248,7 249,8 235,9
2018 247,6 237,3 229,0
2019 240,4 252,3 254,9
2020 249,3 404,3