Figur 3.6 Strukturelt oljekorrigert underskudd, 3-prosentbanen og alders- og uførepensjon i folketrygden
Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge
Strukturelt
underskudd
3-prosent-banen Alders- og uførepensjon i folketrygden
2000 1,2 8,5
2001 1,3 8,5
2002 2,5 8,6
2003 2,8 8,7
2004 3,0 8,6
2005 2,9 8,6
2006 2,6 8,5
2007 2,6 8,6
2008 3,0 8,8
2009 4,9 8,4
2010 5,1 8,5
2011 4,6 8,8
2012 5,1 9,2
2013 5,5 9,4
2014 6,3 9,7
2015 7,0 10,2
2016 7,7 10,3
2017 8,0 10,3
2018 7,5 10,4
2019 7,9 10,6
2020 12,3 10,6
2021 9,4 9,3 10,8
2022 9,1 10,9
2023 9,1 11,1
2024 9,2 11,2
2025 9,3 11,3
2026 9,4 11,4
2027 9,5 11,6
2028 9,7 11,8
2029 9,8 12,0
2030 9,9 12,1
2031 9,9 12,1
2032 10,0 12,2
2033 10,1 12,3
2034 10,1 12,3
2035 10,1 12,4
2036 10,2 12,4
2037 10,1 12,4
2038 10,1 12,4
2039 10,1 12,4
2040 10,1 12,4
2041 10,0 12,4
2042 10,0 12,5
2043 9,9 12,5
2044 9,8 12,5
2045 9,7 12,5
2046 9,6 12,5
2047 9,5 12,5
2048 9,5 12,5
2049 9,4 12,6
2050 9,3 12,6