Figur 3.11 Usikkerhetsvifte for 3-prosentbanen
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Strukturelt underskudd 4% realavkastning  2% realavkastning  50 % 90 % Referansebane 68 % 95 %
2000 1,2
2001 1,3
2002 2,5
2003 2,8
2004 3,0
2005 2,9
2006 2,6
2007 2,6
2008 3,0
2009 4,9
2010 5,1
2011 4,6
2012 5,1
2013 5,5
2014 6,3
2015 7,0
2016 7,7
2017 8,0
2018 7,5
2019 7,9
2020 12,3
2021 9,4 9,6 9,6 9,6 7,4 1,2 1,0 1,1 1,8
2022 9,6 9,7 9,5 6,7 1,6 1,3 1,5 2,7
2023 9,6 9,7 9,5 6,3 1,7 1,6 1,9 3,4
2024 9,8 9,9 9,5 6,1 1,9 1,8 2,2 4,1
2025 9,9 10,0 9,7 5,9 2,1 1,9 2,4 4,6
2026 10,0 10,1 9,8 5,8 2,2 2,0 2,7 5,1
2027 10,1 10,2 9,9 5,7 2,3 2,1 2,8 5,6
2028 10,3 10,4 10,0 5,6 2,4 2,3 3,0 6,1
2029 10,4 10,5 10,2 5,5 2,4 2,4 3,1 6,5
2030 10,5 10,6 10,3 5,5 2,5 2,5 3,3 6,9