Figur 3.15 Vekst i utgiftskomponenter. Prosent av Fastlands-BNP
2009-2019
Konsum i stats-forvaltningen (h.a.) Konsum i kommune-forvaltningen (h.a.) Bruttoinvestering i fast realkapital, statsforvaltningen (v.a.) Bruttoinvestering i fast realkapital, kommune-forvaltningen (v.a.)
2009 0,13 0,13 0,03 0,02
2010 0,13 0,13 0,03 0,02
2011 0,13 0,14 0,03 0,02
2012 0,13 0,14 0,03 0,02
2013 0,13 0,14 0,03 0,02
2014 0,13 0,14 0,03 0,02
2015 0,14 0,14 0,03 0,02
2016 0,14 0,14 0,04 0,03
2017 0,14 0,14 0,04 0,02
2018 0,14 0,15 0,04 0,03
2019 0,14 0,15 0,04 0,03