Figur 3.16A Netto driftsresultat i kommunesektoren.
Prosent av driftsinntekter
Samlet netto driftsresultat TBU-norm
1990 2,7 3,0
1991 2,4 3,0
1992 3,0 3,0
1993 2,5 3,0
1994 5,1 3,0
1995 3,2 3,0
1996 2,9 3,0
1997 4,6 3,0
1998 2,0 3,0
1999 1,0 3,0
2000 1,7 3,0
2001 0,9 3,0
2002 0,6 3,0
2003 0,6 3,0
2004 2,2 3,0
2005 3,6 3,0
2006 5,5 3,0
2007 2,5 3,0
2008 0,4 3,0
2009 3,0 3,0
2010 3,2 3,0
2011 2,5 3,0
2012 3,1 3,0
2013 2,9 3,0
2014 1,5 2,0
2015 3,2 2,0
2016 4,2 2,0
2017 3,9 2,0
2018 2,8 2,0
2019 2,0 2,0