Figur 3.16B Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Reell vekst i prosent
Aktivitets-vekst Inntekts-vekst
1990 0,9 4,4
1991 5,7 5,1
1992 3,6 3,9
1993 1,7 1,3
1994 2,2 3,1
1995 2,0 -0,1
1996 2,1 1,3
1997 5,4 4,2
1998 2,6 0,3
1999 3,4 1,6
2000 -0,7 1,6
2001 2,9 1,7
2002 1,7 1,5
2003 1,4 0,6
2004 1,4 3,7
2005 -1,0 3,5
2006 3,2 5,7
2007 5,3 1,1
2008 4,3 2,0
2009 5,7 4,2
2010 0,6 2,7
2011 1,5 2,1
2012 0,4 2,3
2013 2,4 1,3
2014 1,2 1,4
2015 2,6 3,9
2016 2,7 3,0
2017 1,6 2,0
2018 2,3 0,7
2019 2,5 1,2
2020 0,7 0,8