Figur 3.16C Sysselsetting i kommunesektoren som andel av samlet sysselsetting
Prosent
Målt i personer Målt i timeverk
1980 16,4 13,7
1981 16,9 14,1
1982 17,1 14,3
1983 17,6 14,8
1984 18,0 15,2
1985 18,1 15,4
1986 17,8 15,1
1987 18,2 15,5
1988 18,9 15,7
1989 19,6 16,3
1990 20,3 16,9
1991 21,4 17,8
1992 22,1 18,3
1993 22,6 18,7
1994 22,8 18,8
1995 22,9 18,7
1996 23,0 18,8
1997 22,7 18,6
1998 22,7 18,6
1999 23,0 18,8
2000 23,1 18,9
2001 24,1 19,2
2002                19,5                15,7
2003                19,7                15,8
2004                19,5                16,1
2005                19,2                16,1
2006                19,0                15,9
2007                18,6                15,9
2008                18,4                16,0
2009                18,8                16,7
2010                19,1                17,0
2011                19,3                17,1
2012                19,2                17,0
2013                19,2                17,1
2014                19,1                17,0
2015                19,3                17,1
2016                19,5                17,5
2017                19,6                17,7
2018                19,6                17,8
2019 19,5 17,7