Figur 3.16D Kommunesektorens bruttoinvesteringer og nettofinansinvesteringer
Prosent av inntekter
Brutto-investeringer  Nettofinans-investeringer
1990 10,3 -0,9
1991 10,3 -1,8
1992 9,7 -0,3
1993 9,2 0,0
1994 9,2 2,6
1995 10,0 -0,4
1996 10,0 -0,5
1997 12,6 -0,9
1998 12,5 -3,2
1999 12,8 -4,8
2000 11,6 -2,8
2001 11,6 -3,8
2002 12,2 -7,3
2003 12,7 -7,4
2004 12,3 -4,6
2005 10,9 -1,4
2006 11,4 0,2
2007 13,0 -4,0
2008 13,4 -7,2
2009 13,6 -6,4
2010 14,0 -5,7
2011 13,3 -4,3
2012 12,5 -3,9
2013 13,0 -5,0
2014 13,2 -5,5
2015 13,3 -3,1
2016 14,0 -2,6
2017 13,2 -2,4
2018 14,1 -3,7
2019 15,2 -5,8