Figur 3.16E Nettofinansinvesteringer og nettogjeld i kommunesektoren
Prosent av inntekter
Nettofinans-investeringer Nettogjeld Nettogjeld uten pensjonsreserve
1990 -0,9                        21,7                               31,8
1991 -1,8                        18,2                               26,6
1992 -0,3                        20,2                               29,5
1993 0,0                        19,3                               28,2
1994 2,6                        16,9                               24,7
1995 -0,4                        16,1                               23,6
1996 -0,5                        13,3                               20,6
1997 -0,9                          2,5                               10,2
1998 -3,2                          2,4                                  9,5
1999 -4,8                          3,4                               10,8
2000 -2,8                          1,8                                  8,9
2001 -3,8                          7,7                               12,9
2002 -7,3                          7,7                               11,9
2003 -7,4                        13,7                               18,7
2004 -4,6                        16,1                               22,0
2005 -1,4                        18,4                               25,0
2006 0,2                        11,9                               19,5
2007 -4,0                        12,2                               19,8
2008 -7,2                        26,6                               30,8
2009 -6,4                        28,3                               33,3
2010 -5,7                        31,2                               36,9
2011 -4,3                        32,9                               41,2
2012 -3,9                        30,3                               39,6
2013 -5,0                        29,8                               41,7
2014 -5,5                        31,8                               46,1
2015 -3,1                        29,3                               44,9
2016 -2,6                        26,8                               44,1
2017 -2,4                        24,0                               43,6
2018 -3,7                        26,9                               44,4
2019 -5,8                        23,1                               46,1