Figur 3.18B Husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt
2018. Prosent
Italia 86,6
Østerrike 90,3
Tyskland 95,3
USA 105,4
Spania 106,9
Japan 107
Belgia 115
Frankrike 120,7
Irland 140,4
Storbritannia 141,2
Finland 144,3
Canada 181,8
Sverige 188,9
Australia 217,2
Sveits 223
Nederland 238,3
Norge 239,3
Danmark 281,7