Figur 3.18D Indikative kredittpåslag for 5-årige norske obligasjoner. 
Differanse mot 3 mnd. Nibor. Prosent
TALLENE PUBLISERES IKKE