Figur 3.19 Bruk av fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften
Prosent av bankenes utlånsvolum i hvert kvartal
Hele landet Oslo Utenfor Oslo
2015 10,3
7,3
2016 6,1
6,7
6,6
5,7
2017 6,9 6,1
5,8 5,6
5,7 5,5
5,3 6
2018 5,6 5,9
5,9 5,8
6,6 6,1
6,2 7
2019 6,3 6,3
6,4 6,7
6,3 7,1
6,4 7,2
2020 5,9 7,1
8,6 8,1