Figur 3.20B Arbeidsledighet (AKU)
Prosent av arbeidsstyrken
2019 jun.20
Frankrike 8,5 6,6
Storbritannia 3,8 3,8
Nederland 3,4 4,3
Tyskland 3,2 4,3
Sverige 6,8 9,2
Danmark 5,1 6
Norge 3,7 5,2
Finland 6,7 7,6
USA 3,7 11,1