Figur 3.21A Antall permitterte i perioden mars - september 2020
1000 personer
Helt permitterte Delvis permitterte
mars 184,3 72,4
april 161,7 109,8
mai 90,8 125,6
juni 53,6 90,3
juli 52,9 55,5
august 37,0 52,8
september 26,1 41,8