Figur 3.21B Arbeidsmarkedstiltak og registrert arbeidsledighet
  Arbeidsmarkedstiltak for  for arbeidssøkere, 1000 personer (venstre akse) Registrert ledighet i prosent (høyre akse)
2001 10,1 2,7
2002 9,3 3,2
2003 13,7 3,9
2004 17,1 3,8
2005 14,2 3,5
2006 11,7 2,6
2007 11,5 1,8
2008 11,0 1,6
2009 17,0 2,7
2010 18,2 2,9
2011 15,9 2,6
2012 16,9 2,5
2013 16,0 2,6
2014 12,6 2,8
2015 12,6 2,9
2016 17,8 3,0
2017 19,5 2,7
2018 16,4 2,5
2019 14,3 2,2
2020 11,5 4,9
2021 17,0 3,1