Figur 3.22A Helserelaterte trygdeytelser
1000 personer og prosent av bosatte i Norge (18-66 år). 
Uføretrygd  AAP  Sykepenger  Mottakere av helserelaterte trygdeytelser i pst. av befolkningen (høyre akse)
2010 300,0 169,0 121,0 18,8
2011 303,0 175,0 120,0 18,7
2012 310,0 169,0 118,0 18,5
2013 307,0 166,0 120,0 18,1
2014 309,0 157,0 124,0 17,9
2015 312,0 151,0 127,0 17,7
2016 317,0 147,0 124,0 17,5
2017 322,0 144,0 125,0 17,5
2018 333,0 133,0 121,0 17,3
2019 347,0 119,0 130,0 17,5