Figur 3.22B Uføretrygd i Norge og enkelte andre land
Målt ved utgangen av året
Prosent av befolkningen 20-64 år
Norge Sverige  Danmark Nederland Storbritannia
1990 8,1 7,6 7,2 8,6 4,5
1991 8,2 7,7 7,3 8,7 4,8
1992 8,0 8,1 7,4 8,8 5,3
1993 7,9 8,3 7,4 8,9 5,9
1994 7,9 8,4 7,5 8,7 6,4
1995 7,9 8,2 7,7 8,4 7,0
1996 8,0 8,2 7,7 8,2 7,2
1997 8,3 8,2 7,7 8,2 7,3
1998 8,7 8,7 7,7 8,5 7,4
1999 9,1 8,3 7,7 8,6 7,4
2000 9,4 8,6 7,5 8,9 7,5
2001 9,5 9,4 7,4 9,1 7,6
2002 9,7 10,1 7,3 9,1 7,6
2003 9,9 10,7 7,4 9,0 7,6
2004 9,8 10,4 7,4 8,7 7,5
2005 9,7 10,4 7,4 8,2 7,3
2006 9,4 10,3 7,5 7,8 7,1
2007 9,2 10,2 7,5 7,7 6,7
2008 9,0 9,7 7,5 7,6 6,5
2009 8,8 9,1 7,6 7,5 6,4
2010 8,8 8,0 7,6 7,5 6,2
2011 8,8 7,2 7,6 7,4 6,2
2012 8,7 6,8 7,5 7,3 5,9
2013 8,6 6,5 7,2 7,4 5,7
2014 8,8 6,3 6,9 7,4 5,8
2015 8,8 6,0 6,6 7,3 5,8
2016 9,0 5,7 6,3 7,3 5,7
2017 9,1 5,4 6,1 7,2
2018 9,6 5,0 6,0 7,3
2019 9,9 4,7 6,0 7,3