Figur 3.23B Gjennomsnittlig √•rlig vekst i reall√łnn
Prosent
Norge Sverige USA Tyskland OECD
2000-2007 3,3 2,2 1,2 0,3 1,1
2007-2019 1,2 1,3 0,9 1,3 0,7