Figur 3.24 Utestående markedsgjeld
Mrd. kroner
År Statsobligasjoner Statskasseveksler utenom bytteordningen Statskasseveksler i bytteordningen
2009 204 62 230
2010 237 63 216
2011 210 53 153
2012 274 49 148
2013 289 81 81
2014 344 84 0
2015 322 91 0
2016 377 88 0
2017 390 74 0
2018 400 66 0
2019 394 58 0
2020 457 63 0