Figur 3.25 Andel elbil av nybilsalget og tidspunkt for introduksjon av virkemidler
Mrd. kroner
  Nye elbiler
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 0,2
2002 0,2
2003 0,0
2004 0,0
2005 0,0
2006 0,0
2007 0,0
2008 0,2
2009 0,1
2010 0,3
2011 1,4
2012 2,9
2013 5,5
2014 12,5
2015 17,1
2016 15,7
2017 20,9
2018 31,2
2019 42,4
2020* 48,4