Figur 3.31 BNP for Fastlands-Norge og registrerte ledige
Indeks. Sesongjustert. Februar 2020 = 100. Registrerte helt ledige som andel av arbeidsstyrken. Prosent
Arbeidsledighet v.a. BNP Fastlands-Norge h.a. Anslag PPR 3/20
31.01.2018 2,6 95,8
28.02.2018 2,5 96,2
31.03.2018 2,5 96,5
30.04.2018 2,6 96,4
31.05.2018 2,5 96,6
30.06.2018 2,5 96,9
31.07.2018 2,6 97,0
31.08.2018 2,5 96,8
30.09.2018 2,5 96,7
31.10.2018 2,5 97,9
30.11.2018 2,4 97,9
31.12.2018 2,4 98,2
31.01.2019 2,3 98,6
28.02.2019 2,3 98,3
31.03.2019 2,3 98,5
30.04.2019 2,3 98,9
31.05.2019 2,3 99,1
30.06.2019 2,2 99,1
31.07.2019 2,3 99,8
31.08.2019 2,3 99,5
30.09.2019 2,2 99,6
31.10.2019 2,2 99,8
30.11.2019 2,2 99,9
31.12.2019 2,2 99,6
31.01.2020 2,2 99,6
29.02.2020 2,2 100,0
31.03.2020 10,2 93,0
30.04.2020 9,5 88,8
31.05.2020 6,8 90,9
30.06.2020 5,0 94,3
31.07.2020 4,7 95,3
31.08.2020 4,2 96,2 4,2 96,2
30.09.2020 3,8 96,8
31.10.2020 3,8 97,1
30.11.2020 3,7 97,4
31.12.2020 3,7 97,5
31.03.2021 3,5 98,1
30.06.2021 3,3 98,8
30.09.2021 3,1 99,6
31.12.2021 3,0 100,3
31.03.2022 2,8 101,0
30.06.2022 2,8 101,6
30.09.2022 2,7 102,2
31.12.2022 2,6 102,7
31.03.2023 2,6 103,2
30.06.2023 2,5 103,5
30.09.2023 2,5 103,9
31.12.2023 2,5 104,3