Figur 3.2A Strukturelt, oljekorrigert underskudd og forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
3-prosentbanen Strukturelt, olje-
korrigert underskudd
4-prosentbanen
2000 1,4
2001 1,5
2002 2,6 2,0
2003 3,0 1,8
2004 3,1 2,4
2005 3,1 2,6
2006 2,7 3,4
2007 2,6 4,1
2008 3,0 4,4
2009 4,9 4,7
2010 5,0 5,1
2011 4,5 5,7
2012 4,9 5,8
2013 5,2 6,4
2014 6,0 5,9 8,0
2015 7,3 6,5 9,8
2016 8,2 7,2 10,9
2017 7,9 7,7 10,5