Figur 3.2C Statsbudsjettets reelle, underliggende utgiftsvekst
Prosentvis endring fra �ret f�r
Underl.
utg.vekst
Gj.nitt
2002-2017
1990 4,7
1991 4,3
1992 3,8
1993 1,2
1994 -0,2
1995 -0,6
1996 1,2
1997 2,1
1998 2,3
1999 2,0
2000 2,1
2001 2,9
2002 3,6 2,3
2003 1,0 2,3
2004 2,4 2,3
2005 1,1 2,3
2006 0,9 2,3
2007 2,0 2,3
2008 2,2 2,3
2009 5,5 2,3
2010 0,9 2,3
2011 1,7 2,3
2012 1,6 2,3
2013 2,5 2,3
2014 3,1 2,3
2015 2,8 2,3
2016 2,6 2,3
2017 2,7 2,3