Figur 3.6A Budsjettbalanse i 2007, endringer i OECDs anslag
fra juni 2008 til desember 2016
Hellas -7,3
Island -5,5
Irland -3,5
Spania -3,2
Sverige -2,5
Portugal -2,3
�sterrike -2,3
Finland -2,2
Luxembourg -2,2
USA -1,8
Belgia -1,8
Nederland -1,7
Italia -1,6
Storbritannia -1,5
Frankrike -1,1
Tyskland -0,8
Tsjekkia -0,6
New Zealand -0,4
Sveits -0,4
Japan -0,1
Danmark -0,1
Canada 0,0
Polen 0,5
Australia 0,8
Norge 1,0