Figur 3.6B Budsjettbalanse i 2011, endringer i OECDs anslag
fra juni 2012 til desember 2016
Hellas -1,1
Danmark -1,1
USA -0,9
Polen -0,9
Irland -0,8
Frankrike -0,6
Tyskland -0,3
�sterrike -0,2
Korea -0,2
Finland -0,1
Tsjekkia -0,1
Nederland -0,1
Spania 0,0
Italia 0,0
Portugal 0,1
Island 0,1
Sverige 0,1
Norge 0,1
Belgia 0,2
Sveits 0,2
Australia 0,6
Storbritannia 0,8
Japan 1,3
Ungarn 1,4
Luxembourg 1,7
Canada 2,0