Figur 3.7B �rlig avkastning i Statens pensjonsfond utland og bokf�rte inntekter i fondet
Mrd. Kroner
Samlet avkastning
i fondet
Herav renter
og utbytte
2000 13,8 10,9
2001 -24,3 17,2
2002 -130,6 22,6
2003 131,6 25,8
2004 31,9 33,3
2005 161,1 36,9
2006 94,7 55,7
2007 -80,4 74,3
2008 -129,2 97,8
2009 191,9 86,5
2010 252,4 86,1
2011 -39,6 97,0
2012 225,7 109,7
2013 980,1 125,3
2014 1242,7 152,6
2015 998,0 185,0
2016 136,8 189,0